Gelieve javascript in te schakelen om optimaal van deze site gebruik te kunnen maken (boekingen). Dank bij voorbaat
belgische-kustbelgische-kustbelgische-kustbelgische-kustbelgische-kust

Belgische kust

De Belgische Kust is de landstreek waarmee België (en meer bepaald Vlaanderen) als kuststrook grenst aan de Noordzee. De lengte bedraagt ongeveer 67 kilometer.

In het noorden vormt Het Zwin de grens met Nederland, waarna het strand van de Belgische kust verder noordwaarts in Zeeuws-Vlaanderen doorloopt. In het zuiden gaat de kustlijn over in de Franse Opaalkust die in Frans-Vlaanderen, in het Franse Duinkerke en oostelijk ervan ook wel de Franse "Côte Flamande" (Vlaamse kust) wordt genoemd. Achter de kuststrook, meer landinwaarts, liggen De Polders. Deze polders en de kust vormen samen Maritiem Vlaanderen.

De Belgische kust omvat een negatieve connotatie vanwege haar sterk verstedelijkte kuststrook. In de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw werd zowat de hele kust volgebouwd met appartementgebouwen die thans een lange muur vormen. Hierdoor ging heel wat natuur (waaronder duingebieden) verloren. Langsheen de kust komen zandstranden voor. De Belgische kust vormt één der belangrijkste toeristische regio’s van het land, en telt verscheidene badplaatsen.